Polityka prywatności

5 września 2023

Witamy!  Convergint Technologies to firma działająca w sektorze B2B, która za priorytet stawia sobie bycie najlepszym dostawcą usług dla naszych klientów.  Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób firma Convergint Technologies, jej spółki zależne i stowarzyszone (łącznie „Convergint” zwane) będą gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i ujawniać Dane osobowe (zdefiniowane poniżej) i ma zastosowanie w lokalizacjach, w których niniejszy komunikat jest publikowany lub występuje do niego odwołanie, w tym w witrynach i aplikacjach (każda z nich zwana jest „Witryną”), a także w interakcjach z klientami, dostawcami lub innymi kontrahentami.

Mieszkańcy Kalifornii powinni zapoznać się z sekcją Prawa do prywatności w stanie Kalifornia poniżej, aby zapoznać się z naszym komunikatem o gromadzeniu danych i dodatkowymi informacjami, w tym o prawach Kontrahenta wynikających z prawa stanu Kalifornia.

Mieszkańcy Kanady powinni zapoznać się z sekcją Prawa do prywatności w Kanadzie poniżej, aby zapoznać się z naszym komunikatem o gromadzeniu danych i dodatkowymi informacjami, w tym o prawach Kontrahenta wynikających z prawa Kanady.

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii powinni zapoznać się z sekcją Prawa do prywatności w Europie , aby uzyskać dodatkowe informacje na temat swoich praw wynikających z przepisów europejskich.

Niniejsza polityka nie ma zastosowania do:

 • pracowników, niezależnych wykonawców lub osób ubiegających się o pracę w spółce Convergint, dla których posiadamy oddzielną politykę prywatności;
 • użytkowników końcowych produktów lub systemów, które sprzedajemy lub wdrażamy, konfigurujemy, wspieramy lub którymi zarządzamy dla naszych klientów – tacy użytkownicy końcowi powinni zapoznać się z komunikatami o ochronie prywatności dostarczonymi przez odpowiednich klientów.

Gdy klient angażuje Convergint jako dostawcę usług lub podmiot przetwarzający dane: przetwarzanie danych przez Convergint podlega obowiązującym umowom z klientem. Ponadto spółka Convergint jest autoryzowanym dystrybutorem lub odsprzedawcą, a nie producentem, deweloperem ani dostawcą produktów i niektórych usług, które Kontrahent może uzyskać od Convergint („Produkty zewnętrzne”). W związku z tym zobowiązania spółki Convergint są ograniczone wyłącznie do przetwarzania wykonywanego przez personel spółki Convergint. Producent, deweloper lub dostawca („Dostawca zewnętrzny”) takich Produktów zewnętrznych może być niezależnym podmiotem przetwarzającym Dane osobowe kontrolowane przez Kontrahenta, a ich przetwarzanie podlega wszelkim obowiązującym umowom licencyjnym użytkownika końcowego, warunkom lub aneksom dotyczącym przetwarzania danych zawartych między Kontrahentem a nim. Spółka Convergint nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności lub bezpieczeństwa danych stosowane przez Dostawców zewnętrznych lub w stosunku do Produktów zewnętrznych, które mogą różnić się od praktyk opisanych w niniejszej Polityce.  Spółka Convergint nie ponosi również odpowiedzialności za przestrzeganie przez swoich klientów obowiązujących przepisów dotyczących prywatności lub ochrony danych.

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY

Gromadzimy informacje, które Kontrahent przekazuje nam bezpośrednio, a także informacje o jego działaniach podczas korzystania z naszej Witryny. Możemy również otrzymywać informacje o Kontrahencie od osób zewnętrznych. My, nasi dostawcy i inne podmioty możemy wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia w celu rozpoznania Kontrahenta i śledzenia jego korzystania z naszej Witryny podczas jej odwiedzin.

Dane osobowe. Do celów niniejszej Polityki, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują Kontrahenta, odnoszą się do niego lub go opisują, które można w uzasadniony sposób powiązać z Kontrahentem lub z nim połączyć. Dane osobowe różnią się od ogólnych danych analitycznych, omówionych poniżej. Kategorie danych osobowych, które możemy gromadzić na temat Kontrahenta, obejmują:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres firmy, numer telefonu i adres e-mail;
 • informacje o profilu firmy Kontrahenta (np. typ, wielkość, kategoria lub lokalizacja geograficzna firmy);
 • informacje o rozliczeniach, płatnościach, zakupach, sprzedaży i transakcjach oraz historia produktów lub usług, które kupujemy od Kontrahenta (w przypadku dostawców) lub sprzedajemy Kontrahentowi (w przypadku klientów), w tym informacje o koncie płatniczym i informacje finansowe;
 • historię usług serwisowych;
 • nagrania audio rozmów między Kontrahentem a naszymi pracownikami i przedstawicielami serwisu, o ile jest to dozwolone przez prawo i, jeśli jest to wymagane, za zgodą Kontrahenta:
 • informacje handlowe, takie jak informacje o naszych relacjach biznesowych;
 • informacje demograficzne o firmie Kontrahenta, o ile jest to dozwolone przez prawo;
 • historię komunikacji, w tym korespondencję między nami i informacje zwrotne przekazywane przez Kontrahenta;
 • dane internetowe i dane przeglądania, takie jak adres IP Kontrahenta;
 • informacje o lokalizacji, takie jak ogólna lokalizacja na podstawie kodu pocztowego lub adresu IP;
 • preferencje i wnioski – możemy gromadzić preferencje Kontrahenta lub wyciągać wnioski na jego temat, odzwierciedlając to, co uważamy za jego preferencje, cechy i predyspozycje, w oparciu o inne posiadane przez nas dane osobowe;
 • inne informacje, które Kontrahent przekazuje lub udostępnia nam od czasu do czasu.

Jeśli Kontrahent po prostu przegląda naszą witrynę lub nawiguje po niej, gromadzimy ogólne dane analityczne („Ogólne dane analityczne”), które obejmują dane przeglądania generowane podczas nawigacji po naszej Witrynie.  Ogólne dane analityczne mogą obejmować informacje o komputerze Kontrahenta, stronach odwiedzanych przez niego w naszej Witrynie i jego zachowaniu podczas przeglądania.  Używamy tych informacji do badań, analiz i raportowania, abyśmy mogli ulepszyć naszą nawigację, strukturę i zawartość stron, aby pomóc odwiedzającym szybciej znaleźć informacje i zapewnić wartość dodaną, gdy znajdą to, czego szukają w naszej Witrynie. Gdy jest to wymagane przez prawo, uzyskamy zgodę Kontrahenta na gromadzenie ogólnych danych analitycznych.

PLIKI COOKIE I SYGNAŁY NAWIGACYJNE

Tak, jak zwykle ma to miejsce w witrynach, my lub autoryzowana osoba trzecia możemy umieścić plik cookie lub podobną technologię śledzenia na urządzeniu Kontrahenta, która gromadzi informacje, w tym Dane osobowe, o działaniach online Kontrahenta w czasie i na różnych stronach. Plik cookie to mały plik tekstowy zawierający znaki alfanumeryczne, przechowywany na komputerze Kontrahenta i jednoznacznie identyfikujący jego przeglądarkę. Pliki te umożliwiają przeglądarce Kontrahenta wysyłanie informacji do osoby, która zainstalowała pliki cookie, w różnych celach, w tym w celu zapewnienia optymalnej nawigacji, tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin Kontrahenta, oferowania spersonalizowanych treści i ukierunkowanych reklam.

Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, możemy używać „sesyjnych plików cookie” podczas bieżącej wizyty, aby wspierać w jej trakcie funkcjonowanie witryny. Możemy również używać „trwałych plików cookie” które pozwalają nam śledzić powtarzające się wizyty w Witrynie i włączać określone jej funkcje. „Trwałe pliki cookie” przykładowo mogą być używane do przechowywania Preferencji witryny w celu ustawienia ich dla użytkownika, gdy odwiedzi on Witrynę w późniejszym terminie. W niektórych przypadkach możemy powiązać pliki cookie z innymi informacjami dobrowolnie podanymi przez Kontrahenta w Witrynie.

Możemy wykorzystywać pliki cookie do rejestrowania informacji udostępnianych przez przeglądarkę internetową Kontrahenta, takich jak typ przeglądarki, język przeglądarki, atrybuty oprogramowania i sprzętu, data i godzina wizyty Kontrahenta, witryna internetowa, z której Kontrahent przeszedł, oraz odwiedzane strony w Witrynie. Używamy tych informacji, aby pomóc nam monitorować ruch w naszej witrynie i zrozumieć zachowanie odwiedzających. W tym celu używamy technologii takich jak skrypty Java we współpracy z plikami cookie i „sygnałami nawigacyjnymi” do śledzenia ruchu w Witrynie. „Sygnał nawigacyjny” („web beacon”) to obraz elektroniczny, zwany „pikselem” 1 na 1 lub „czystym GIF-em”, który może rozpoznawać określone rodzaje informacji na komputerze Kontrahenta, takie jak numer pliku cookie, godzina i data wyświetlenia strony itp. Metody te gromadzą informacje, które pozwalają nam badać wzorce zachowań na naszej witrynie, aby dowiedzieć się, jak lepiej zaspokajać potrzeby odwiedzających. Więcej informacji na temat plików cookie i powiązanych technologii oraz ich działania można znaleźć na stronie allaboutcookies.org.

Możemy również wykorzystywać sygnały nawigacyjne w sieci Web lub piksele do zbierania informacji od Kontrahencie w związku z wysyłanymi przez nas wiadomościami e-mail, takimi jak współczynniki otwarcia wiadomości e-mail i klikalności, co pozwala nam zarządzać marketingiem e-mailowym i aktywnością. Kontrahent może zrezygnować z subskrypcji naszych marketingowych wiadomości e-mail, klikając łącze „anuluj subskrypcję” znajdujące się na dole marketingowych wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że rezygnacja z komunikacji marketingowej nie oznacza rezygnacji z otrzymywania ważnych komunikatów biznesowych związanych z bieżącą relacją z nami, takich jak komunikaty o produktach, ogłoszenia o usługach lub informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Możemy korzystać z usług i technologii zewnętrznych w celu gromadzenia opisanych tutaj plików cookie i informacji o przeglądaniu, w tym do celów analitycznych, zarządzania witryną i reklamy. Zezwalamy również osobom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia w naszej witrynie, aby pomóc w zarządzaniu i wyświetlaniu reklam oraz dostosowywać reklamy do produktów lub usług, które mogą zainteresować Kontrahenta w naszej witrynie lub innych witrynach. Nasze witryny mogą zawierać funkcje, takie jak wtyczki, widżety lub inne narzędzia udostępniane przez osoby trzecie, które mogą skutkować gromadzeniem lub udostępnianiem informacji między nami a osobą trzecią, w tym serwisami społecznościowymi. Możemy korzystać z technologii śledzenia, aby utrzymać bezpieczeństwo naszych witryn, utrzymywać i obsługiwać nasze witryny, usuwać błędy i wspierać podstawowe funkcje witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych plików cookie i technologii śledzenia w naszej Witrynie oraz zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie, należy przejść tutaj.

Gdy jest to wymagane przez prawo, uzyskamy zgodę Kontrahenta na ustawienie plików cookie na jego urządzeniu. Ponadto Kontrahent może zrezygnować z niektórych sposobów wykorzystywania plików cookie do celów reklamowych, odwiedzając stronę www.aboutads.info/choices. Kontrahent może również zapoznać się z instrukcjami obsługi przeglądarki w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat korzystania z plików cookie, w tym blokowania niektórych plików cookie poprzez dostosowanie jej ustawień. Dokonane przez Kontrahenta wybory dotyczące plików cookie są zależne od witryny, urządzenia i przeglądarki i są usuwane za każdym razem, gdy Kontrahent wyczyści pliki cookie lub pamięć podręczną przeglądarki. Oznacza to konieczność dostosowania preferencji dotyczących plików cookie na każdej używanej stronie internetowej, w każdym urządzeniu i każdej przeglądarce. W przypadku wyłączenia plików cookie niektóre funkcje witryny mogą nie działać prawidłowo lub zgodnie z przeznaczeniem.

ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzimy dane osobowe z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio od Kontrahenta: przetwarzamy informacje przekazane nam bezpośrednio przez Kontrahenta lub osobę działającą w jego imieniu. Kontrahent może na przykład przekazać nam dane identyfikacyjne i kontaktowe, informacje o profilu firmy, informacje rozliczeniowe, informacje demograficzne i informacje handlowe, gdy uzyskuje od nas produkty lub usługi, kontaktuje się z działem obsługi klienta lub kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich;
 • z urządzeń i naszych sieci: używamy plików cookie i powiązanych technologii do biernego gromadzenia Danych osobowych z i na urządzeniach Kontrahenta podczas jego interakcji z Witryną lub naszymi wiadomościami e-mail;
 • od innych firm lub osób fizycznych: współpracujemy z partnerami biznesowymi i marketingowymi oraz platformami mediów społecznościowych, które przekazują nam dane osobowe Kontrahenta zebrane bezpośrednio lub pośrednio od niego. Możemy również otrzymywać dane osobowe Kontrahenta od osób działających w jego imieniu, takich jak pracodawca. Dane osobowe Kontrahenta mogą pochodzić z publicznie dostępnych zasobów i list mailingowych. Możemy również uzyskiwać dane osobowe, takie jak dane identyfikacyjne i kontaktowe, od renomowanych agencji, którym Kontrahent zezwolił na udostępnianie swoich danych osobom trzecim takim jak my;
 • z mediów społecznościowych: jeśli Kontrahent nawiąże z nami kontakt za pośrednictwem serwisu społecznościowego, możemy otrzymać dane kontaktowe i identyfikacyjne, dane dotyczące Internetu i przeglądania oraz wszelkie inne Dane osobowe zawarte w jego postach lub profilu w mediach społecznościowych.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY I UJAWNIAMY INFORMACJE O KONTRAHENCIE

Możemy, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wykorzystywać i ujawniać informacje Kontrahenta do:

 • prowadzenia działań zgodnych z wyraźnymi celami, dla których Kontrahent podał Dane osobowe;
 • prowadzenia relacji biznesowych między nami a Kontrahentem lub jego organizacją;
 • angażowania się w oceny i weryfikacje biznesowe przed zawarciem umowy;
 • wykonywania naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Kontrahenta z nami (lub przez pracodawcę Kontrahenta z nami), a także prowadzenia innych działań zgodnych z naszymi relacjami biznesowymi z Kontrahentem lub pracodawcą Kontrahenta;
 • uzyskiwania opinii lub komentarzy Kontrahenta na temat świadczonych przez nas usług za pośrednictwem ankiet lub w inny sposób;
 • powiadamiania Kontrahenta o zmianach w naszych produktach lub usługach, a także w produktach lub usługach osób trzecich, które sprzedaliśmy Kontrahentowi;
 • wysyłania Kontrahentowi wiadomości, o które poprosił lub które mogą go zainteresować, w tym działań lub promocji produktów lub usług – naszych lub naszych podmiotów stowarzyszonych;
 • przekazywania Kontrahentowi informacji marketingowych i ofert dotyczących naszych produktów i usług;
 • dostarczania Kontrahentowi informacji o produktach i usługach naszych partnerów biznesowych lub potencjalnych partnerów biznesowych;
 • prowadzenia remarketingu w witrynach osób trzecich;
 • wysyłania biuletynów, powiadomień o wydarzeniach i ogłoszeń;
 • kontaktu telefonicznego;
 • komunikowania się z Kontrahentem na temat naszej relacji, w tym aktualizacji niniejszej Polityki prywatności i innych zmian prawnych lub biznesowych,
 • które możemy ujawniać Kontrahentowi od czasu do czasu.

Możemy ujawniać dane osobowe Kontrahenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

naszej rodzinie spółek – jako globalna organizacja oferująca szeroką gamę produktów i usług, z procesami biznesowymi, strukturami zarządzania i systemami technicznymi, które przechodzą przez różne granice, wdrożyliśmy globalną politykę oraz standardy i procedury w celu spójnej ochrony Danych osobowych. Jako globalna spółka możemy udostępniać informacje o Kontrahencie naszej rodzinie firm, w tym naszym podmiotom stowarzyszonym i zależnym na całym świecie, również w celu przekazywania danych osobowych Kontrahenta do krajów na świecie, w których prowadzimy działalność zgodnie z niniejszą Polityką prywatności;

naszym usługodawcom, wykonawcom i przedstawicielom – możemy ujawniać dane osobowe Kontrahenta w ramach realizacji celów wymienionych w niniejszych zasadach osobom trzecim, które świadczą nam usługi lub pomagają nam w ułatwianiu pewnych funkcji, w tym komunikacji, marketingu, konserwacji i analizy;

naszym partnerom biznesowym i sprzedawcom – w stosownych przypadkach możemy udostępniać dane osobowe Kontrahenta wybranym współpracownikom, aby ułatwić sobie rozwijanie relacji biznesowych z Kontrahentem lub jego pracodawcą.  Na przykład, jeśli Kontrahent należy do spółki będącej dostawcą dla Convergint, możemy przekazać jego Dane osobowe potencjalnemu klientowi spółki Convergint, który może być zainteresowany produktami lub usługami spółki Kontrahenta; a jeśli Kontrahent jest klientem spółki Convergint, możemy przekazać jego Dane osobowe partnerowi spółki Convergint oferującemu produkty lub usługi, które mogą zainteresować Kontrahenta;

zewnętrznym partnerom marketingowym – możemy ujawniać informacje zewnętrznym sieciom mediów społecznościowych, sieciom reklamowym i witrynom, aby móc prowadzić marketing i reklamować się na zewnętrznych platformach i witrynach;

podczas przenoszenia działalności – jeśli zdecydujemy się sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować działalność w niektórych krajach lub jeśli nasza spółka zostanie przejęta w całości lub w części, taka transakcja może wiązać się z ujawnieniem Danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub otrzymaniem takich informacji od sprzedających;

ze względów bezpieczeństwa i prawnych – należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach Dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu organom rządowym na podstawie postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego. Możemy również udostępniać dane osobowe Kontrahenta w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa naszych pracowników lub partnerów biznesowych, dostawców lub klientów, a także innych osób, gdy mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że takie prawa, własność lub bezpieczeństwo zostały lub mogą zostać naruszone. Możemy ujawnić informacje o kliencie, gdy w dobrej wierze uznamy, że wymaga tego prawo, lub w odpowiedzi na żądanie organów ścigania w związku z dochodzeniem karnym lub organów cywilnych lub administracyjnych w związku z toczącą się sprawą cywilną lub dochodzeniem administracyjnym;

innym podmiotom i w innych celach, które możemy ujawniać Kontrahentowi od czasu do czasu.

Możemy również udostępniać anonimowe lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację dane w sposób zagregowany w normalnym toku prowadzenia naszej działalności; na przykład możemy udostępniać informacje publicznie, aby pokazać trendy dotyczące ogólnego korzystania z naszych usług.

W przypadkach, w których zastosowanie ma ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”), musimy mieć podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Kontrahenta. Podstawa prawna, na której się opieramy, jest następująca:

(a)     za zgodą Kontrahenta (na przykład w przypadku udzielenia zgody za pośrednictwem naszego mechanizmu zgody na pliki cookie, którą można wycofać w dowolnym momencie);

(b)      zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami biznesowymi, w szczególności w zakresie niezbędnym do zarządzania naszą działalnością i marketingiem, w tym komunikowania się i odpowiadania na zapytania oraz zarządzania relacjami biznesowymi;

(c)       w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego; lub

(d)       zgodnie z umową zawartą między nami a Kontrahentem.

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Nasza międzynarodowa działalność może wiązać się z przekazywaniem Danych osobowych między różnymi spółkami zależnymi, a także osobom trzecim zlokalizowanym w krajach, w których prowadzimy działalność. Niektóre kraje wprowadziły ograniczenia w przekazywaniu Danych osobowych. Tam, gdzie jest to wymagane, wdrażamy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub podobne klauzule umowne w innych jurysdykcjach (w tym w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii), wraz z innymi odpowiednimi środkami uzupełniającymi w celu ochrony przekazywanych danych. Obejmuje to przekazywanie danych dostawcom lub innym osobom trzecim. Kontrahent może poprosić o dalsze informacje dotyczące naszych mechanizmów przekazywania, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

PRAWIDŁOWOŚĆ

Dokładamy uzasadnionych starań, aby dane osobowe Kontrahenta były jak najbardziej prawidłowe, kompletne i aktualne. Nie aktualizujemy rutynowo Danych osobowych Kontrahenta, chyba że taka aktualizacja jest konieczna. Aby pomóc nam w utrzymaniu i zapewnieniu, że Dane osobowe Kontrahenta są prawidłowe i aktualne, musi on niezwłocznie poinformować nas o wszelkich zmianach w przekazanych nam informacjach.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Nie będziemy przechowywać Danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których są one przetwarzane, w tym bezpieczeństwa przetwarzania, przestrzegania obowiązków prawnych i regulacyjnych (np. audytu, księgowości i ustawowych warunków przechowywania), rozpatrywania sporów oraz ustanawiania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych w krajach, w których prowadzimy działalność.

KONTAKT

W przypadku pytań związanych z niniejszym Komunikatem o ochronie prywatności prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Wiadomość powinna zawierać nazwę spółki wraz ze szczegółami zapytania i zostanie przekazana do odpowiedniego członka naszego zespołu prawnego lub ds. ochrony danych w celu uzyskania właściwej odpowiedzi.

Dla celów RODO administratorem danych osobowych Kontrahenta jest Convergint Technologies LLC, DW: Inspektor ochrony danych, One Commerce Drive, Schaumburg, Illinois 60173, Stany Zjednoczone Ameryki.

Convergint Technologies LLC działa jako podmiot przetwarzający dane osobowe dotyczące użytkowników końcowych produktów lub systemów, które sprzedajemy lub wdrażamy, konfigurujemy, wspieramy lub którymi zarządzamy dla naszych klientów – tacy użytkownicy końcowi powinni zapoznać się z komunikatami o ochronie prywatności dostarczonymi przez odpowiednich klientów.

PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI

Jeśli Kontrahent jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii i uzna, że przetwarzanie przez nas jego Danych osobowych nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, może złożyć skargę bezpośrednio do nas, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] i podając szczegóły swojej skargi, w tym nazwę swojej spółki, jeśli dotyczy. Kontrahent może być również uprawniony do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych. Nazwy i dane kontaktowe organów ochrony danych w Unii Europejskiej można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Organem ochrony danych w Wielkiej Brytanii jest Information Commissioner’s Office, a jego dane kontaktowe można znaleźć na stronie https://ico.org.uk/global/contact-us/. Szwajcarskim organem jest FDPIC, a jego dane kontaktowe można znaleźć na stronie https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Nie gromadzimy świadomie żadnych Danych osobowych od osób w wieku poniżej 18 lat. Jeśli Kontrahent dowie się, że jego dziecko lub osoba poniżej 18. roku życia przekazali swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej Witryny, powinien skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych w powyższej sekcji „Kontakt”. Jeśli dowiemy się, że otrzymaliśmy dane osobowe osoby w wieku poniżej 18 lat, usuniemy te informacje z naszych rejestrów i systemów.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy uzasadnione środki proceduralne i techniczne, które mają na celu ochronę Danych osobowych Kontrahenta przed utratą, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Nie możemy jednak zagwarantować, że osoby trzecie nie obejdą takich środków i nie uzyskają dostępu do informacji Kontrahenta w nieautoryzowanych celach. Korzystając z Witryny, Kontrahent akceptuje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa i nieautoryzowanego dostępu do jego danych.

PRAWA DO PRYWATNOŚCI W EUROPIE

Jeśli Kontrahent jest mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, przysługują mu pewne prawa wynikające z europejskich przepisów o ochronie danych. Zostały one określone poniżej. Należy jednak pamiętać, że nie są to prawa bezwzględne i istnieją ich ograniczenia, a niektóre z nich mogą nie być dostępne dla Kontrahenta w odniesieniu do wszystkich Danych osobowych.

Prawo do informacji – Kontrahent ma prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane oraz o przysługujących mu prawach. Dlatego też przekazujemy Kontrahentowi informacje zawarte w niniejszym Komunikacie.

Prawo do dostępu – Kontrahent ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych (jeśli je przetwarzamy) i niektórych innych informacji (podobnych do tych podanych w niniejszym Komunikacie). Dzięki temu Kontrahent jest świadomy i może sprawdzić, czy wykorzystujemy jego dane zgodnie z przepisami o ich ochronie.

Prawo do usunięcia – znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”. Mówiąc prościej, umożliwia ono Kontrahentowi zażądania usunięcia jego Danych osobowych, jeśli nie ma istotnego powodu, abyśmy nadal z nich korzystali. Nie jest to ogólne prawo do usunięcia danych; istnieją wyjątki.

Prawo do sprostowania – Kontrahent ma prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

Prawo do zgody – jeśli Kontrahent wyraził zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do jej wycofania.

Prawo do ograniczenia – Kontrahent ma prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, co oznacza, że może poprosić nas o ograniczenie tego, co z nimi robimy.

Prawo do sprzeciwu – Kontrahent ma prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania, w tym przetwarzaniu w oparciu o nasze uzasadnione interesy w niektórych przypadkach.

Prawo do przenoszenia – Kontrahent ma prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania swoich danych osobowych do własnych celów w ramach różnych usług.

Prawo do skargi – Kontrahent może złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego.

Aby złożyć taki wniosek lub sprzeciw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]. Prosimy o podanie nazwy naszej spółki (abyśmy wiedzieli, której spółki kontakt dotyczy) i podanie szczegółów swojego wniosku. Skontaktujemy się z Kontrahentem, jeśli będziemy potrzebować więcej informacji w celu rozpatrzenia jego wniosku.

PRAWA DO PRYWATNOŚCI W KALIFORNII

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”) ma zastosowanie do firm „prowadzących działalność gospodarczą” w Kalifornii oraz do mieszkańców Kalifornii i informacji, które identyfikują, odnoszą się, opisują, mogą być powiązane lub połączone, bezpośrednio lub pośrednio, z konsumentami w Kalifornii. Convergint działa w kontekście business-to-business („B2B”) i jako dostawca usług dla innych spółek. O ile obowiązujące prawo stanu Kalifornia nie stanowi inaczej, do celów wniosków składanych zgodnie z niniejszą sekcją Polityki prywatności, Dane osobowe nie obejmują informacji, które zebraliśmy jako usługodawca dla naszych klientów.

Jeśli Kontrahent mieszka w Kalifornii, może złożyć następujące wnioski w odniesieniu do swoich Danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem:

 • Prawo do informacji – Kontrahent może zażądać, abyśmy ujawnili mu kategorie gromadzonych Danych osobowych na jego temat, , kategorie źródeł, z których gromadzone są Dane osobowe, kategorie sprzedawanych, udostępnianych lub ujawnianych Danych osobowych, biznesowego lub komercyjnego celu gromadzenia, sprzedaży lub udostępniania Danych osobowych, kategorii osób trzecich, którym ujawniamy, sprzedajemy lub udostępniamy Dane osobowe oraz konkretnych składowych Danych osobowych zgromadzonych o nim w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Prawo do poprawiania niedokładnych Danych osobowych – Kontrahent może zażądać poprawienia niedokładnych Danych osobowych, które zebraliśmy na jego temat. Na żądanie dołożymy uzasadnionych handlowo starań, aby poprawić Dane osobowe Kontrahenta.
 • Prawo do usunięcia– Kontrahent może zażądać usunięcia swoich Danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.
 • Prawo do rezygnacji ze sprzedażylub udostępniania do celów reklamy ukierunkowanej lub behawioralnej – niektóre przypadki ujawnienia Danych osobowych mogą stanowić „sprzedaż” lub „udostępnianie” zgodnie z prawem stanu Kalifornia, w tym wykorzystywanie plików cookie i innych technologii do celów reklamowych.
  • Kontrahent może zażądać rezygnacji ze sprzedaży swoich Danych osobowych oraz z udostępniania swoich Danych osobowych podmiotom zewnętrznym do celów przekrojowej reklamy behawioralnej, klikając łącze „Nie zgadzam się na sprzedaż ani udostępnianie moich Danych osobowych” na naszej stronie głównej lub wysyłając nam pisemną prośbę listownie lub pocztą elektroniczną na adresy podane w powyższej sekcji „Kontakt”. Jeśli Kontrahent chce zrezygnować ze śledzenia opartego na plikach cookie do celów reklamowych, może zaktualizować swoje preferencje dotyczące plików cookie, wyłączając pliki cookie w przeglądarce przed odwiedzeniem naszej Witryny. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Pliki cookie i sygnały nawigacyjne” powyżej. Kontrahent może również nadać sygnał preferencji rezygnacji rozpoznawany przez Convergint, taki jak sygnał globalnej kontroli prywatności (GPC) w przeglądarkach lub rozszerzeniach przeglądarek, które obsługują taki sygnał. Rezygnacja przez Kontrahenta ze śledzenia opartego na plikach cookie do celów reklamowych jest specyficzna dla urządzenia, witryny i przeglądarki, z której korzysta, i jest usuwana za każdym razem, gdy wyczyści on pliki cookie lub pamięć podręczną przeglądarki. Oznacza to konieczność dostosowania preferencji dotyczących plików cookie na każdej używanej stronie internetowej, w każdym urządzeniu i każdej przeglądarce.

Dla celów niniejszej polityki „sprzedaż” oznacza sprzedaż, wynajem, wydanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazanie lub inne ustne, pisemne lub elektroniczne przekazanie Danych osobowych Kontrahenta podmiotowi zewnętrznemu za wynagrodzeniem pieniężnym lub innym, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych w obowiązującym prawie.

Mieszkańcy Kalifornii mogą składać takie wnioski online, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-877-641-8181.

Należy pamiętać, że nie będziemy dyskryminować Kontrahenta z powodu skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych praw. Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą skorzystać z prawa do informacji, uzyskania dostępu, usunięcia i poprawienia swoich Danych osobowych, wysyłając do nas wniosek przy użyciu poniższych danych kontaktowych.

Gdy jest to właściwe lub wymagane przez prawo, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zweryfikowania tożsamości Kontrahenta przed udzieleniem odpowiedzi na jego żądania. Etapy weryfikacji mogą się różnić w zależności od wrażliwości Danych osobowych.

Możemy odrzucić niektóre wnioski lub spełnić je tylko częściowo, w oparciu o nasze prawa i obowiązki. Możemy na przykład przechowywać Dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo, na przykład do celów podatkowych lub innych celów związanych z prowadzeniem dokumentacji, w celu utrzymania aktywnego konta oraz przetwarzania transakcji i ułatwiania realizacji żądań klientów.

Kontrahent może również wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku w jego imieniu. Przesyłając wniosek, należy upewnić się, że upoważniony przedstawiciel został jako taki zidentyfikowany i że posiada informacje niezbędne do ukończenia procesu weryfikacji. Możemy wymagać pisemnego dowodu zgody dla przedstawiciela na złożenie wniosku w imieniu Kontrahenta, a także możemy być zmuszeni do zweryfikowania tożsamości Kontrahenta bezpośrednio u niego.

Na potrzeby realizacji tych praw przez mieszkańców Kalifornii należy zwrócić uwagę na poniższe informacje dotyczące sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych Kontrahenta zgodnie z opisem w niniejszej Polityce, w tym w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 • Możemy gromadzić, ujawniać i wykorzystywać do celów biznesowych i komercyjnych następujące kategorie Danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem stanu Kalifornia: dane identyfikacyjne i kontaktowe, informacje o profilu spółki, informacje o rozliczeniach i płatnościach, informacje o transakcjach i usługach, dane dotyczące komunikacji, Internetu i przeglądania oraz informacje o lokalizacji.
  • Gromadzimy i wykorzystujemy powyższe kategorie Danych osobowych do celów biznesowych i komercyjnych opisanych w sekcji niniejszej Polityki zatytułowanej „W jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy informacje o Kontrahencie”, w tym dzielimy się nimi z dostawcami usług, partnerami biznesowymi, sieciami reklamowymi, dostawcami usług internetowych, dostawcami usług analizy danych, organami rządowymi i sieciami społecznościowymi.
  • Gromadzimy te kategorie Danych osobowych ze źródeł opisanych w sekcji niniejszej Polityki zatytułowanej „Źródła uzyskiwania Danych osobowych”, a także od partnerów biznesowych, zewnętrznych dostawców danych, sieci reklamowych, dostawców usług internetowych, dostawców usług analizy danych, podmiotów rządowych, systemów operacyjnych i platform oraz sieci społecznościowych.
  • Możemy ujawniać każdą z tych kategorii Danych osobowych w celach biznesowych i handlowych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo kategoriom stron opisanym w sekcji niniejszej Polityki zatytułowanej „W jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy informacje o Kontrahencie”.
 • Możemy „sprzedawać” lub „udostępniać” następujące kategorie Danych osobowych do celów przekrojowej reklamy behawioralnej: dane internetowe i dotyczące przeglądania, takie jak adres IP, identyfikatory reklam mobilnych, wersje przeglądarki i systemu, historia przeglądania, dane dotyczące lokalizacji, dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • kategorie osób trzecich, którym Dane osobowe mogą być „sprzedawane” lub „udostępniane” do celów przekrojowej reklamy behawioralnej: partnerzy biznesowi, partnerzy reklamowi i marketingowi, dostawcy usług analizy danych i sieci mediów społecznościowych.

Convergint świadomie nie „sprzedaje” ani nie „udostępnia” Danych osobowych osób poniżej 16 roku życia. Dodatkowe informacje można znaleźć w naszych praktykach określonych w sekcji „Osoby niepełnoletnie”.

Wrażliwe dane osobowe: Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy wrażliwych danych osobowych, chyba że jest to konieczne do:

 • dostarczania towarów lub świadczenia żądanych usług (takich jak przetwarzanie lub realizacja zamówień i transakcji);
 • za zgodą Kontrahenta;
 • zapobiegania, wykrywania i badania incydentów bezpieczeństwa;
 • zapobiegania złośliwym, wprowadzającym w błąd, oszukańczym lub nielegalnym działaniom przeciwko Convergint lub ścigania takich działań;
 • umożliwienia świadczenia naszych usług (takich jak przetwarzanie płatności, weryfikacja informacji o Kontrahencie, obsługa kont lub zapewnienie obsługi klienta);
 • weryfikacji i utrzymania jakości i bezpieczeństwa naszych produktów i usług, w tym aktualizacji i ulepszeń;
 • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego; oraz
 • w innych przypadkach dozwolonych przez obowiązujące prawo (takich jak wyświetlanie niespersonalizowanych reklam w ramach bieżącej interakcji Kontrahenta z nami).

Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy Wrażliwych danych osobowych w celu wnioskowania o cechach Kontrahenta bez jego zgody.  Zgodnie z prawem stanu Kalifornia definicja „wrażliwych danych osobowych” jest ograniczona do identyfikatorów rządowych, informacji o koncie finansowym w połączeniu z danymi uwierzytelniającymi dostęp, dokładnej geolokalizacji, danych biometrycznych, informacji zdrowotnych, informacji o orientacji seksualnej, pochodzeniu rasowym lub etnicznym, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, członkostwie w związkach zawodowych oraz treści poczty, wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy Convergint jest zamierzonym odbiorcą wiadomości.

PRAWA DO PRYWATNOŚCI W KANADZIE

W zależności od prowincji w Kanadzie, w której mieszka Kontrahent, mogą mu przysługiwać następujące prawa w odniesieniu do wykorzystywania przez nas jego Danych osobowych:

 • do dostępu i mobilności – Kontrahent może mieć prawo do zażądania informacji o tym, czy przechowujemy jego Dane osobowe, oraz do zażądania ich kopii. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]. Istnieją wyjątki od tego prawa, w związku z czym dostępu można odmówić, jeśli na przykład udostępnienie informacji Kontrahentowi spowodowałoby ujawnienie Danych osobowych innej osoby lub jeśli ujawnienie takich informacji jest prawnie zabronione. Kontrahent również ma prawo zażądać, aby skomputeryzowane Dane osobowe zebrane od niego zostały przekazane w powszechnie używanym formacie technologicznym jemu, a także każdej osobie lub organowi upoważnionym przez prawo do zbierania takich informacji. Prawo to nie obejmuje informacji, które zostały utworzone lub wywnioskowane z Danych osobowych Kontrahenta i nie mamy obowiązku przekazywania takich informacji, jeśli powoduje to poważne trudności praktyczne;
 • do prawidłowości danych– dążymy do tego, aby Dane osobowe Pracownika były prawidłowe, aktualne i kompletne. Zachęcamy Pracowników do skontaktowania się z nami pod adresem [email protected], aby poinformować nas, jeśli jakiekolwiek jego Dane osobowe nie są prawidłowe lub uległy zmianie, abyśmy mogli je zaktualizować;
 • do wycofania zgody – jeśli Pracownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych, może mieć prawo do całkowitego lub częściowego wycofania swojej zgody. Aby wycofać swoją zgodę, należy skorzystać z łączy do rezygnacji w każdej wiadomości marketingowej wysłanej do Kontrahenta lub skontaktować się z nami pod adresem [email protected]. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody przez Kontrahenta nie będziemy już przetwarzać jego danych w celach, na które pierwotnie wyraził zgodę, chyba że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Wycofanie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Danych osobowych w celu świadczenia naszych usług;
 • do zaprzestania rozpowszechniania i usunięcia indeksacji – Kontrahent może mieć prawo zażądać, abyśmy zaprzestali rozpowszechniania jego Danych osobowych lub usunęli indeksację wszelkich hiperłączy dołączonych do jego imienia i nazwiska, jeśli takie działania są sprzeczne z prawem lub nakazem sądowym, lub gdy spełnione są następujące warunki:
  • rozpowszechnianie informacji wyrządza Kontrahentowi poważną szkodę w odniesieniu do jego prawa do poszanowania reputacji lub prywatności;
  • szkoda jest wyraźnie większa niż interes publiczny w poznaniu informacji lub interes prawny jakiejkolwiek osoby do swobodnego wyrażania opinii; oraz
  • żądane zaprzestanie rozpowszechniania nie wykracza poza działania konieczne do zapobieżenia utrwaleniu się szkody;
 • do ponownej indeksacji – Kontrahent może mieć prawo zażądać ponownej indeksacji łącza zapewniającego dostęp do informacji, jeśli spełnione są następujące warunki:
  • niedopełnienie tego obowiązku spowoduje poważną szkodę w odniesieniu do prawa Kontrahenta do poszanowania jego reputacji lub prywatności;
  • szkoda spowodowana brakiem ponownej indeksacji jest większa niż interes publiczny w poznaniu informacji lub interes prawny jakiejkolwiek osoby do swobodnego wyrażania opinii; oraz
  • żądana ponowna indeksacja nie wykracza poza działania konieczne do zapobiegnięcia utrwaleniu się szkody;
 • do zaskarżenia – jeśli Kontrahent uważa, że jego prawa do ochrony danych osobowych zostały naruszone, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego lub dochodzić zadośćuczynienia na drodze sądowej.

Kontrahent może zapytać o swoje prawa do swoich Danych osobowych lub o to, jak z nich skorzystać, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. Co do zasady odpowiemy na wszystkie wnioski o dostęp w ciągu 30 dni od otrzymania wszelkich niezbędnych informacji. W okolicznościach, w których nie będziemy w stanie zapewnić dostępu lub jeśli spełnienie wniosku będzie wymagało dodatkowego czasu, poinformujemy o tym Kontrahenta na piśmie. Możemy nie ujawniać pewnych rodzajów informacji na podstawie wyłączeń określonych w obowiązujących przepisach prawa. Gdy to możliwe, oddzielimy informacje, które nie zostaną ujawnione, i zapewnimy Pracownikowi dostęp do pozostałych informacji. Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić Kontrahentowi dostępu do Danych osobowych lub ich ujawnić, przekażemy mu wyjaśnienie, z zastrzeżeniem ograniczeń. W pewnych okolicznościach, np. gdy wniosek będzie nadmierny lub nieuzasadniony, możemy obciążyć Kontrahenta opłatą administracyjną za dostęp do jego Danych osobowych. Możemy również pobierać opłaty za dodatkowe kopie. Poinformujemy Kontrahenta o wszelkich opłatach przed przystąpieniem do realizacji wniosku.

INNE INFORMACJE

Łącza

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn, które podlegają odrębnym warunkom i politykom. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane przez takie inne witryny. Zachęcamy do tego, aby świadomie opuszczać naszą witrynę i zapoznawać się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej witryny, która gromadzi dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji gromadzonych przez lokalizacje, w których jest publikowana lub do których się odwołuje.

Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka podlega regularnemu przeglądowi i może być od czasu do czasu aktualizowana. Po wprowadzeniu zmian w niniejszej Polityce zmienimy wyżej wskazaną datę „Ostatniej aktualizacji”. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany w niniejszej Polityce możemy powiadomić Kontrahenta zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, na przykład publikując powiadomienie o tej zmianie na pierwszej stronie niniejszej Polityki lub na naszej stronie głównej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Kontrahenta, który mamy zarejestrowany. Prosimy o okresowe przeglądanie tej strony w celu uzyskania aktualnych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Pytania dotyczące Polityki prywatności

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących niniejszej polityki prywatności, praktyk na tej witrynie lub interakcji z tą witryną lub w celu skorzystania z dostępnych praw do prywatności prosimy o kontakt pod adresem [email protected], lub wysłanie swojego wniosku za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem https://www.convergint.com/about/contact-us/, wpisując „Wniosek o ochronę prywatności – DW: dział prawny” w jego treści lub o złożenie wniosku za pośrednictwem bezpłatnego numeru telefonu: 1-877-641-8181.